شرکت کشتیرانی وستامارین

 

 شرکت کشتیرانی و دریایی وستامارین در راستاي جلب و بهبود رضايت مشتري، توجه به نيازهاي حال و آيندۀ كارفرمايان و بهبود مداوم در ارائه خدمات را سرلوحۀ كار خود قرار داده است و درهمین راستا اقدام به راه اندازی شعب در بنادر مهم کشور نموده است.

 

 

ادامه مطلب…       

ورود